Dziś jest: 27.05.2018 - Ilość ofert w serwisie: 154 - Osób online: 1


Szukana fraza:

Cena            od do   


KategorieREGULAMINRegulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego "praca-ogloszenia.wkom.pl" oraz prawa i obowiązki Użytkownika, a także obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu internetowego "praca-ogloszenia.wkom.pl" zwanego dalej Serwisem, oznacza iż zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.1. Użytkownik może zamieścić bezpłatne ogłoszenie w Serwisie.

2. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia prawdziwymi i aktualnymi danymi osobowymi. Po wypełnieniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego aktualnego adresu e-mail, na który przesyłany jest link aktywujący oraz login i hasło do edycji ogłoszenia. Adres e-mail podany przez użytkownika do aktywacji ogłoszenia jest udostępniony wyłącznie Administracji Serwisu.

3. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie i zawarte w nim treści, zdjęcia oraz dane osobowe, podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i wyraża zgodę na ujawnienie ich innym Użytkownikom oraz osobom korzystającym z sieci Internet.

4. Dane Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzania transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jak i przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione.

5. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze erotycznym bądź pornograficznym, naruszających uczucia religijne, propagujące przemoc oraz treści zamieszczane z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

6. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i podmiotu Serwisu.

7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika.

8. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników oraz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z ogłoszeniem, a także za szkody powstały w wyniku takiej umowy.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowanie treści, w tym zdjęcia oraz dane osobowe.

10. Jeżeli jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Serwisu z tytułu umieszczenia treści przez danego Użytkownika, Użytkownik zobowiązany będzie na żądanie Administratora Serwisu lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, które łamie niniejszy Regulamin oraz do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Serwisu Użytkownikowi w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

12. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia bądź przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

13. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług i zobowiązuje się do zachowania ich poufności.

14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

15. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.